Vilkår

Bestilte varer vert sendt innan tre arbeidsdagar etter ar varene er betalt. Forsendinga sendast per post etter følgande takstar:

Varer 0-5000 kr: 150,- i porto.

Over 5000 kr: Fraktfri levering.

Varer som kunden ønsker å bytte må returnerast i orginal innpakning i løpet av 14 dagar eller etter avtale på telefon 32082082.

 

FRAMGANGSMÅTE VED
ANSKAFFELSE AV BUNAD

  1. Ta kontakt for avtale om visning og måltaking på telefon 32082082 eller bunaden@online.no

  2. Gjennomgang av kundens behov etterfulgt av måltaking. Knappar og skjorte vert bestemt. Ved måltaking tek me eit forskudd på kr 6000,-, forskuddet kan betalast kontant eller fakturerast. 

  3. Produksjonstida er 6–12 veker. Når bunaden er ferdig ringer me deg for avtale om prøving.

  4. Ved prøving er det 95% sjanse for at bunaden passar perfekt, medan 5% har mindre rettingar. Kunden velg deretter ekstrautstyr.

  5. Bunaden må betalast ved overtaking eller over bank før prøving. Me godtek bank axept(debetkort). Ved bruk av kredittkort (VISA og MasterCard) og Vipps tek vi 3% gebyr.

Topp

eCommerce by CubeCart